Torpedo

Torpedo Pengeinnkrever

Uttrykket «torpedo pengeinnkrever» refererer til en tvilsom og ulovlig praksis knyttet til gjeldsinndrivelse. Dette begrepet brukes når en person eller et firma bruker truende eller aggressive metoder for å kreve inn gjeld fra en skyldner. Denne praksisen er ulovlig og kan straffeforfølges i de fleste jurisdiksjoner. Typiske metoder som slike pengeinnkrevere kan benytte seg av …

Torpedo Pengeinnkrever Les mer »